Disclaimer

 

 Op het gebruik van deze website www.naarzeeyoga.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website word u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Naar Zee doet vanzelfsprekend haar uiterste best de informatie op haar website zorgvuldig samen te stellen en actueel te houden. Desondanks zijn we hier niet toe verplicht en kunnen we niet garanderen dat alle informatie altijd volledig of juist is. Ook kunnen we er niet voor instaan dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie voor iedereen geschikt is.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Naar Zee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e- mail kan niet zonder meer een relatie tussen Naar Zee en de gebruiker van de website ontstaan.

 

Als je naar aanleiding van de informatie op de website vragen hebt of tot actie wilt overgaan neem dan eerst vrijblijvend contact op met Naar Zee. We doen ons best om jou verder te helpen of als we dat niet kunnen je door te verwijzen naar iemand die jou wel verder kan helpen.

 

E-mail

Naar Zee garandeert niet dat aan haar gezonden e- mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt omdat tijdig ontvangen van e- mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e- mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail naar ons te versturen accepteer je het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

 

Hyperlinks

Soms verwijzen wij op onze website naar websites die door derden worden geëxploiteerd, bijvoorbeeld door het plaatsen van hyperlinks. Naar Zee geeft vanzelfsprekend geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites van derden. Ook kan zij niet instaan voor de wijze waarop andere websites met jouw persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld jouw IP-adres) omgaan. Naar Zee aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Allle publicaties en uitingen van Naar Zee zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat Naar Zee daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.